privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de salon verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Senz beauty skin body, of om een andere reden persoonsgegevens aan Senz beauty skin body verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om u persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Ik adviseer u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in u persoonlijke administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nicole van Eijndhoven eigenaresse van Senz beauty skin body
Jekschot 2
5465 PB Zijtaart
06-30292146
info@senzbeautyskinbody.nl
KVK 66815460

2. Welke gegevens verwerkt Senz beauty skin body en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) voor- en na foto’s verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) u naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) u naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Senz beauty skin body 
c) u gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden alleen gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Senz beauty skin body gebruikt u naam en e-mailadres om u e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de salon te zenden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen
Senz beauty skin body verwerkt en bewaart u persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van u persoonsgegevens heeft Senz beauty skin body passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Senz beauty skin body kant u een verzoek indienen om u persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Senz beauty skin body zal u verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van u persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kant u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Senz beauty skin body u persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Senz beauty skin body of via info@senzbeautyskinbody.nl

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail bekend gemaakt. Ik adviseer u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken